Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

Chciałbym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o nic nie pytasz..     
— K.
9493 e379
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viasleepingsickness sleepingsickness
Wszędzie jest tak samo, dopóki ty się nie zmienisz. Nie ma na świecie takiego magicznego miejsca, które cię odmieni. Jeśli czujesz się jak śmieć, to wszystko wygląda jak śmieć.
— Richard Bachman – Ostatni bastion Barta Dawesa
Reposted fromnyaako nyaako viawastedtime wastedtime
8 miesięcy minęło. Długich i obojętnych miesięcy.I nagle znów się pojawiasz uświadamiając mi, że nigdy nie zniknąłeś
— H.M
Reposted fromAnjax333 Anjax333 viawastedtime wastedtime
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna vialoveinadream loveinadream
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viamagdak magdak
Reposted fromonionrings onionrings viaschottladen schottladen
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Lubię , gdy nazywa mnie swoją.
— Bezimienna
8699 2ba2 500
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viasarkastyczna sarkastyczna
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viasarkastyczna sarkastyczna
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viaohshit ohshit
Mam zły dzień od paru dni.
Reposted fromboli boli viaohshit ohshit
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viaalex0 alex0
- Dziękuję - szepnęłam, uśmiechając się przy jego ustach.
- Za pokazanie ci nowych możliwości łamania prawa?
- Za pokazanie, że czuję, że żyję,
- Wspaniałe uczucie.
— Jenn Bennett – Miłosne Graffiti
Reposted fromnyaako nyaako viaohshit ohshit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl