Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

9313 d29f 500
Reposted frompierdolony pierdolony viakiks kiks
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie.Patrzysz na kogoś,uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś, myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”. Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek. Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom, imiona dla dzieci. A później co? Pijesz.
— autor nieznany
Reposted frompinkdress pinkdress viapozakontrola pozakontrola
2547 dc5e
Reposted fromkrzysk krzysk
0102 4a77
Reposted fromshar17666 shar17666 viapoem-orgy poem-orgy
2739 9d47
Reposted fromsarazation sarazation
2798 9dbc
Reposted fromtfu tfu viarenegade4ever renegade4ever
2774 81fe 500
Reposted fromsarazation sarazation
2780 12ac 500
Reposted fromsarazation sarazation

March 01 2017

4876 33b5
Reposted fromyourdemise yourdemise viakittylitter kittylitter
2772 35d8
Reposted fromjethra jethra viaawakened awakened
5556 fc89
Reposted fromdziewcze dziewcze via13-days 13-days

February 28 2017

8669 e20c
Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj.
— Coco Chanel
0059 95d2
Reposted fromzatora zatora viacoolstorybro23 coolstorybro23

Życie jest zabawne, prawda? Kiedy już myślisz, że wszystko sobie poukładałeś, kiedy zaczynasz snuć plany i cieszyć się tym, że nareszcie wiesz, w którym kierunku zmierzasz, ścieżki stają się kręte, drogowskazy znikają, wiatr zaczyna wiać we wszystkie strony świata, północ staje się południem, wschód zachodem i kompletnie się gubisz. Tak łatwo jest się zgubić.

— Cecelia Ahern
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaonesecret onesecret

February 27 2017

Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
(...) i powiedziałam mu, ze mam klaustrofobię i boję się jeździć windami. A wiesz co on na to? Zapytał czy ktoś kiedyś przytulał mnie w tej windzie, żebym się nie bała. Rozumiesz? To był taki typ romantyka, o jakim piszą w książkach. Taki, o którym powszechnie mówi się, że wymarł.
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "Miłość mieszka tuż za rogiem"
- Skąd wiesz, kiedy to już koniec?  - Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą.
— autor nieznany
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl