Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

Bywają słowa, o których nawet się nam nie śniło, że zdołamy je wypowiedzieć. (...) Bywają odpowiedzi, o których nawet się nam nie śniło, że je usłyszymy.
— Josephine Hart
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaavooid avooid
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
8894 12e5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakuka kuka
1917 9164 500
7307 1274
Reposted fromagridoce agridoce viainsomniia insomniia
2351 c40e
Reposted fromretro-girl retro-girl viaizanna izanna


Dogtor T-Shirt
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromaggape aggape viamentispenetralia mentispenetralia
6616 7874
Reposted fromiamstrong iamstrong viafutureiscoming futureiscoming

May 08 2017

6897 e3dc
Reposted fromidiod idiod viawrafag wrafag

May 07 2017

4225 2381 500
byle do Wigilii...
2861 86f4
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet viapannakies pannakies
1428 99fb
Reposted fromrazemosobno razemosobno viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl